تبلیغات
قران كریم - چگونه خداوند همزمان از همه چیز در همه جای عالم آگاه است؟
  
 قران كریم
رفع شبهات دین و جواب به سوالات و متن نهج البلاغه و تفسیر قرآن
آخرین مطالب
معرفی سایت سئوقالبفا
ریاضت چند نوع است؟ كدام نوع جایز و كدام غیر جایز است؟
آوای كافی
عطش
ریاضتهایى كه در مكاتب غیراسلامى وجود دارد و باعث توانایى هایى در انسان مى شود، چه حكمى دارد؟
لیست کامل
 
آرشیو مطالب
هفته اول فروردین 1392
هفته اول فروردین 1390
هفته چهارم اسفند 1389
هفته سوم اسفند 1389
هفته دوم اسفند 1389
لیست کامل
 
پیوندهای روزانه
زندگی زیباست-باشگاه پرواز!
دانشگاه پیام نور قوچان
وبلاگ شخصی فرشید صفدری
سایت طنز | سرگرمی | عاشقانه | آموزشی | خنده و شادی هم میهن
دختر بانمک
لیست کامل
ارسال لینک برای تبادل لینک
 
پیوندها
بچه ایرونی
سایت شتا
سایت آموزش آیفون
قیمت و نرخ ارز بانک مرکزی
جاوید الکترونیک تعمیرات تخصصی
لیست کامل
 

چگونه خداوند همزمان از همه چیز در همه جای عالم آگاه است؟

متن سوال: چگونه خداوند همزمان از همه چیز در همه جای عالم آگاه است؟

متن پاسخ: بعد از توحید، یكی از مهم‌ترین اوصاف پروردگار، علم و دانایی او است كه تمام عالم هستی را شامل می‌شود ، و ذره ای در عالم پهناور از علم نامحدود او پوشیده و پنهان نیست. هر قطره بارانی كه فرو می‌افتد، هر غنچه ای كه می شكفد، هر دانه‌ای كه در دل زمین نهفته است، هر موجود زنده‌ای كه حركت می‌كند، هر نطفه ای كه در رَحِم منعقد می‌شود و سرانجام هر اندیشه‌ای كه خطور می‌كند، همه در دانش خدا آشكار است:"بدانید خداوند از هر چیزی آگاه است".[1]
و می‌فرماید:"اگر آن چه در سینه‌های شما است، پنهان دارید یا آشكار كنید، خداوند آن را می‌داند".[2]
"ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را می دانیم، و ما به او از رگ گردن نزدیك تریم".[3]
آیة دیگر می‌فرماید:"خدای سبحان از همه چیز آگاه است، زیرا او خالق همة هستی است و آفریننده اسرار مخلوق آگاه است". باید توجه داشت آفرینش الهی مستمر است و همة موجودات همان گونه كه اصل هستی را از خالق گرفته اند، ادامة هستی را نیز از او می‌گیرند. از این جا روشن می‌شود علم و آگاهی خداوند به تمامی موجودات، همیشگی و در هر زمان و مكان است:"ألا یعلم مَن خلق؛ آیا آن كه موجودات عالَم را آفریده از حال آن‌ها با خبر نیست؟".[4] پس از آن جا كه خدا خالق همه چیز است، آگاه بر همه چیز است.
از طرف دیگر خدا وجودی است غیر متناهی و غیر محدود و محیط بر همه جا و همة زمان‌ها. هیچ مكانی و زمانی خالی از وجود او نیست و برای وجودی این‌چنین زمان آینده و گذشته و دوری و نزدیكی مطرح نیست.
چیزی كه محدود است، در یك جا هست و در یك جا نیست، یا در یك زمان هست و در زمان دیگر نیست. زمان و مكان فقط در مادیات است، ولی برای وجود نامتناهی این مسایل مطرح نمی‌باشد.
فرض كنید كسی در اتاقی زندانی است كه فقط روزنة كوچكی به خارج دارد، در حالی كه كاروان شتر از مقابل این روزنه می گذرد، او نخست ناظر سر و گردن یك شتر، سپس كوهان، بعد پا و دم او است. هم چنین سایر شترهایی كه در این قطارند. كوچك بودن روزنة دید سبب می‌شود او برای خود گذشته و آینده درست كند، اما كسی كه بیرون اتاق و بر پشت‌بام است، به تمام بیابان نگاه می‌كند و قطار شتران را یك جا می‌بیند كه در حال حركتند. از این جا روشن می‌شودمفاهیم گذشته و حال و آینده نتیجة محدودیت دید انسان است. آن چه برای ما زمان ماضی محسوب می شود، برای اقوام پیشین زمان مستقبل بود، و آن چه برای ما مستقبل است، برای آینده گان ماضی است. اما برای ذاتی كه همه جا حضور دارد و ازل و ابد را فرا گرفته، ماضی و مضارع و حال بی‌معنی است و همة حوادث در تمام طول زمان نزد او حاضرند و او به همة حوادث و موجودات عالم، در گذشته و حال و آینده احاطه دارد.1[5]
همان گونه كه خدا بر زمان چیره است، بر مكان هم چیره است و دور و نزدیك و این جا و آن جا برای او كه وجود نامحدود است، مطرح نیست و بر همه جا به طور یكسان حضور دارد و عالِم بر همه چیز در همة زمان‌ها و مكان‌ها است و به اسرار و نهان سراسر هستی آگاه است. امیر مؤمنان علی علیه‌السلام می‌فرماید:"خداوند به تمام اسرار آگاه است و از همة ضمائر و نهان ها با خبر می‌باشد. به همه چیز احاطه دارد و بر همه چیز غالب است".[6]
[1] بقره (2) آیة 231.
[2] آل عمران (3) آیة 29.
[3] ق (50) آیة 16.
[4] ملك (67) آیة 14.
[5] ناصر مكارم شیرازی، پیام قرآن، ج 4، ص 96.
[6] نهج البلاغة فیص الاسلام، خطبه 85، ص 196.

لینک دانلود


ادامه مطلب
متن سوال: چگونه خداوند همزمان از همه چیز در همه جای عالم آگاه است؟

متن پاسخ: بعد از توحید، یكی از مهم‌ترین اوصاف پروردگار، علم و دانایی او است كه تمام عالم هستی را شامل می‌شود ، و ذره ای در عالم پهناور از علم نامحدود او پوشیده و پنهان نیست. هر قطره بارانی كه فرو می‌افتد، هر غنچه ای كه می شكفد، هر دانه‌ای كه در دل زمین نهفته است، هر موجود زنده‌ای كه حركت می‌كند، هر نطفه ای كه در رَحِم منعقد می‌شود و سرانجام هر اندیشه‌ای كه خطور می‌كند، همه در دانش خدا آشكار است:"بدانید خداوند از هر چیزی آگاه است".[1]
و می‌فرماید:"اگر آن چه در سینه‌های شما است، پنهان دارید یا آشكار كنید، خداوند آن را می‌داند".[2]
"ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را می دانیم، و ما به او از رگ گردن نزدیك تریم".[3]
آیة دیگر می‌فرماید:"خدای سبحان از همه چیز آگاه است، زیرا او خالق همة هستی است و آفریننده اسرار مخلوق آگاه است". باید توجه داشت آفرینش الهی مستمر است و همة موجودات همان گونه كه اصل هستی را از خالق گرفته اند، ادامة هستی را نیز از او می‌گیرند. از این جا روشن می‌شود علم و آگاهی خداوند به تمامی موجودات، همیشگی و در هر زمان و مكان است:"ألا یعلم مَن خلق؛ آیا آن كه موجودات عالَم را آفریده از حال آن‌ها با خبر نیست؟".[4] پس از آن جا كه خدا خالق همه چیز است، آگاه بر همه چیز است.
از طرف دیگر خدا وجودی است غیر متناهی و غیر محدود و محیط بر همه جا و همة زمان‌ها. هیچ مكانی و زمانی خالی از وجود او نیست و برای وجودی این‌چنین زمان آینده و گذشته و دوری و نزدیكی مطرح نیست.
چیزی كه محدود است، در یك جا هست و در یك جا نیست، یا در یك زمان هست و در زمان دیگر نیست. زمان و مكان فقط در مادیات است، ولی برای وجود نامتناهی این مسایل مطرح نمی‌باشد.
فرض كنید كسی در اتاقی زندانی است كه فقط روزنة كوچكی به خارج دارد، در حالی كه كاروان شتر از مقابل این روزنه می گذرد، او نخست ناظر سر و گردن یك شتر، سپس كوهان، بعد پا و دم او است. هم چنین سایر شترهایی كه در این قطارند. كوچك بودن روزنة دید سبب می‌شود او برای خود گذشته و آینده درست كند، اما كسی كه بیرون اتاق و بر پشت‌بام است، به تمام بیابان نگاه می‌كند و قطار شتران را یك جا می‌بیند كه در حال حركتند. از این جا روشن می‌شودمفاهیم گذشته و حال و آینده نتیجة محدودیت دید انسان است. آن چه برای ما زمان ماضی محسوب می شود، برای اقوام پیشین زمان مستقبل بود، و آن چه برای ما مستقبل است، برای آینده گان ماضی است. اما برای ذاتی كه همه جا حضور دارد و ازل و ابد را فرا گرفته، ماضی و مضارع و حال بی‌معنی است و همة حوادث در تمام طول زمان نزد او حاضرند و او به همة حوادث و موجودات عالم، در گذشته و حال و آینده احاطه دارد.1[5]
همان گونه كه خدا بر زمان چیره است، بر مكان هم چیره است و دور و نزدیك و این جا و آن جا برای او كه وجود نامحدود است، مطرح نیست و بر همه جا به طور یكسان حضور دارد و عالِم بر همه چیز در همة زمان‌ها و مكان‌ها است و به اسرار و نهان سراسر هستی آگاه است. امیر مؤمنان علی علیه‌السلام می‌فرماید:"خداوند به تمام اسرار آگاه است و از همة ضمائر و نهان ها با خبر می‌باشد. به همه چیز احاطه دارد و بر همه چیز غالب است".[6]
[1] بقره (2) آیة 231.
[2] آل عمران (3) آیة 29.
[3] ق (50) آیة 16.
[4] ملك (67) آیة 14.
[5] ناصر مكارم شیرازی، پیام قرآن، ج 4، ص 96.
[6] نهج البلاغة فیص الاسلام، خطبه 85، ص 196.

لینک دانلود

دسته موضوعی:شبهات,
منبع:چگونه خداوند همزمان از همه چیز در همه جای عالم آگاه است؟,
keyword:متن سوال: چگونه خداوند همزمان از همه چیز در همه جای عالم آگاه است؟ متن پاسخ: بعد از توحید,یكی از مهم‌ترین اوصاف پروردگار,علم و دانایی او است كه تمام عالم هستی را شامل می‌شود,و ذره ای در عالم پهناور از علم نامحدود او پوشیده و پنهان نیست. هر قطره بارانی كه فرو می‌افتد,هر غنچه ای كه می شكفد,هر دانه‌ای كه در دل زمین نهفته است,هر موجود زنده‌ای كه حركت می‌كند,هر نطفه ای كه در رَحِم منعقد می‌شود و سرانجام هر اندیشه‌ای كه خطور می‌كند,همه در دانش خدا آشكار است:"بدانید خداوند از هر چیزی آگاه است".[1] و می‌فرماید:"اگر آن چه در سینه‌های شما است,پنهان دارید یا آشكار كنید,خداوند آن را می‌داند".[2] "ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را می دانیم,و ما به او از رگ گردن نزدیك تریم".[3] آیة دیگر می‌فرماید:"خدای سبحان از همه چیز آگاه است,زیرا او خالق همة هستی است و آفریننده اسرار مخلوق آگاه است". باید توجه داشت آفرینش الهی مستمر است و همة موجودات همان گونه كه اصل هستی را از خالق گرفته اند,ادامة هستی را نیز از او می‌گیرند. از این جا روشن می‌شود علم و آگاهی خداوند به تمامی موجودات,همیشگی و در هر زمان و مكان است:"ألا یعلم مَن خلق؛ آیا آن كه موجودات عالَم را آفریده از حال آن‌ها با خبر نیست؟".[4] پس از آن جا كه خدا خالق همه چیز است,آگاه بر همه چیز است. از طرف دیگر خدا وجودی است غیر متناهی و غیر محدود و محیط بر همه جا و همة زمان‌ها. هیچ مكانی و زمانی خالی از وجود او نیست و برای وجودی این‌چنین زمان آینده و گذشته و دوری و نزدیكی مطرح نیست. چیزی كه محدود است,در یك جا هست و در یك جا نیست,یا در یك زمان هست و در زمان دیگر نیست. زمان و مكان فقط در مادیات است,ولی برای وجود نامتناهی این مسایل مطرح نمی‌باشد. فرض كنید كسی در اتاقی زندانی است كه فقط روزنة كوچكی به خارج دارد,در حالی كه كاروان شتر از مقابل این روزنه می گذرد,او نخست ناظر سر و گردن یك شتر,سپس كوهان,بعد پا و دم او است. هم چنین سایر شترهایی كه در این قطارند. كوچك بودن روزنة دید سبب می‌شود او برای خود گذشته و آینده درست كند,اما كسی كه بیرون اتاق و بر پشت‌بام است,به تمام بیابان نگاه می‌كند و قطار شتران را یك جا می‌بیند كه در حال حركتند. از این جا روشن می‌شودمفاهیم گذشته و حال و آینده نتیجة محدودیت دید انسان است. آن چه برای ما زمان ماضی محسوب می شود,برای اقوام پیشین زمان مستقبل بود,و آن چه برای ما مستقبل است,برای آینده گان ماضی است. اما برای ذاتی كه همه جا حضور دارد و ازل و ابد را فرا گرفته,ماضی و مضارع و حال بی‌معنی است و همة حوادث در تمام طول زمان نزد او حاضرند و او به همة حوادث و موجودات عالم,در گذشته و حال و آینده احاطه دارد.1[5] همان گونه كه خدا بر زمان چیره است,بر مكان هم چیره است و دور و نزدیك و این جا و آن جا برای او كه وجود نامحدود است,مطرح نیست و بر همه جا به طور یكسان حضور دارد و عالِم بر همه چیز در همة زمان‌ها و مكان‌ها است و به اسرار و نهان سراسر هستی آگاه است. امیر مؤمنان علی علیه‌السلام می‌فرماید:"خداوند به تمام اسرار آگاه است و از همة ضمائر و نهان ها با خبر می‌باشد. به همه چیز احاطه دارد و بر همه چیز غالب است".[6] [1] بقره (2) آیة 231. [2] آل عمران (3) آیة 29. [3] ق (50) آیة 16. [4] ملك (67) آیة 14. [5] ناصر مكارم شیرازی,پیام قرآن,ج 4,ص 96. [6] نهج البلاغة فیص الاسلام,خطبه 85,ص 196. لینک دانلود,چگونه خداوند همزمان از همه چیز در همه جای عالم آگاه است؟,
- - -
+نظر();
 
محصولات تصادفی

منوی اصلی
خانه
قرعه کشی ایران مارکت سنتر
رهگیری ایران مارکت سنتر
گفتگو با مدیر
پیام به مدیر
RSS
Atom
 
موضوعات مطالب
شبهات
ترتیل قرآن
محصولات ایران مارکت سنتر
محصولات فروشگاه اینترنتی فروش
تصاویر مذهبی عکس مذهبی
سخنرانی مذهبی
نرم افزار مذهبی
مداحی خوانی مذهبی مرثیه خوانی و مولودی خوانی مذهبی
 
کلمات کلیدی
ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل
سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده
پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش
مداحی
محرم
 
نظر سنجی
برای چه کاری وارد وبلاگ شدید؟

 
جستجو

 
آمار
کل بازدید:
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
سایر امکانات
 


تمامی حقوق محفوظ می باشد!

www.ShiaTheme.com