تبلیغات
قران كریم - شرك خفی شامل چه چیزهایی می شود؟
  
 قران كریم
رفع شبهات دین و جواب به سوالات و متن نهج البلاغه و تفسیر قرآن
آخرین مطالب
معرفی سایت سئوقالبفا
ریاضت چند نوع است؟ كدام نوع جایز و كدام غیر جایز است؟
آوای كافی
عطش
ریاضتهایى كه در مكاتب غیراسلامى وجود دارد و باعث توانایى هایى در انسان مى شود، چه حكمى دارد؟
لیست کامل
 
آرشیو مطالب
هفته اول فروردین 1392
هفته اول فروردین 1390
هفته چهارم اسفند 1389
هفته سوم اسفند 1389
هفته دوم اسفند 1389
لیست کامل
 
پیوندهای روزانه
زندگی زیباست-باشگاه پرواز!
دانشگاه پیام نور قوچان
وبلاگ شخصی فرشید صفدری
سایت طنز | سرگرمی | عاشقانه | آموزشی | خنده و شادی هم میهن
دختر بانمک
لیست کامل
ارسال لینک برای تبادل لینک
 
پیوندها
بچه ایرونی
سایت شتا
سایت آموزش آیفون
قیمت و نرخ ارز بانک مرکزی
جاوید الکترونیک تعمیرات تخصصی
لیست کامل
 

شرك خفی شامل چه چیزهایی می شود؟

متن سوال: شرك خفی شامل چه چیزهایی می شود؟

متن پاسخ: برای روشن شدن مفهوم و معنای شرك خفی ذكر چند مطلب به عنوان مقدمه لازم است:
مقدمه اول ؛ توحید و اقسام آن: شرك، نقطه مقابل و ضد «توحید» است. توحید اعتقاد به وحدت و یگانگی و نفی كثرت و مشاركت است ؛ در حالی كه شرك اعتقاد به تعدد و مشاركت و نفی وحدت و یگانگی است. با توجه بهتقابل مفهوم «توحید» و «شرك»، شناخت مفهوم توحید و اقسام و مراتب آن ما را در فهم بهتر و دقیق‏تر مفهوم شرك و اقسام آن كمك می‏كند به همین جهت در ابتدا به تبیین معنای توحید و اقسام آن می‏پردازیم.
توحید دارای اقسامی است كه ارائه تعریفی روشن از توحید متوقف بر ذكر این اقسام است. در تقسیم ابتدایی توحید بر دو قسم است:
الف) توحید نظری یعنی، اعتقاد به یكتایی خداوند در ذات و صفات و افعال خویش بنابراین توحید نظری، دارای سه قسم است: 1- توحید ذاتی، 2- توحید صفاتی، 3- توحید افعالی.
ب) توحید عملی؛ یعنی، عمل نمودن موحدانه و به گونه‏ای كه مقتضای اعتقادات توحیدی انسان است.
در یك تقسیم بندی نیز توحید چند قسم است:
1- توحید ذاتی، اعتقاد به بساطت (مركب نبودن) و یكتایی (شریك نداشتن) ذات خداوند؛ یعنی اولاً، ذات خداوند از هر جهت بسیط است و هیچ گونه تركیبی در آن راه ندارد، ثانیا، ذات خداوند بی‏همتا است و هیچ شریك و مانندی ندارد.
2- توحید صفاتی؛ یعنی، اعتقاد به وحدت و عینیت ذات خداوند با صفات از یك سو و صفات خداوند با یكدیگر از سوی دیگر شكی نیست ذات الهی با اوصاف او (همچون علم و قدرت) تغایر مفهومی دارد خود صفات (علم، قدرت و...) نیز با یكدیگر از نظر مفهومی مغایراند.و به اصطلاح «وحدت مفهومی» ندارند ؛ اما همه این مفاهیم در خارج به وجود واحد موجودند به اصطلاح وحدت عینی و خارجی دارند بنابراین علم خدا عین قدرت او است و علم و قدرت و حیات عین هستی و ذات خداوند است و هیچ گونه تعدد و تركیبی در وجود نیست.
3- توحید افعالی؛ یعنی، اعتقاد به این كه تنها موثر حقیقی و مستقل در عالم هستی ذات خداوند است و جز او هیچ موجود دیگری فاعلیت مستقل ندارد یعنی تنها خداوند در افعال خود مستقل و از یاری و مشاركت دیگران بی نیاز است و هیچ موجودی غیر از او در افعال خودمستقل نیست و هر فعل، اثر ،تغییر و تحولی كه در عالم هستی رخ می‏دهد، در سایه فاعلیت خداوند و ناشی از قدرت و اراده او و فعل او است لاحول و لا قوه الابالله العلی العظیم
4- توحید عملی؛ یعنی، رفتار و اعمال انسان بر طبق مقتضای توحید نظری و برآمده از آن باشد. با توجه به تنوع و گستردگی رفتارهای ظاهری (اعمال خارجی) و باطنی (نیات و خواطر قلبی) انسان، روشن می‏شود كه توحید عملی، از حوزه‏ای بسیار وسیع و گسترده برخورداراست.
توحید عملی؛ یعنی، اعتقادات و باورهای توحیدی - كه توحید نظری در باب خداشناسی به انسان می‏دهد - در انگیزه‏ها، نیات و اعمال انسان مؤثر باشد و رنگ و بوی توحیدی به آن ببخشد.
مهم‏ترین جلوه توحید عملی توحید در عبادت و پرستش است یعنی تنها خداوند یگانه و بی همتا را پرستش كنیم و اعمال خود را با نیت خالص برای او انجام دهیم و در امور خود به او توكل نماییم.
مقدمه دوم؛ شرك و اقسام آن: شرك به معنای اعتقاد به تعدد و كثرت و عمل بر این اساس است. تبیین و تعریف دقیق مفهوم شرك، همانند مفهوم توحید، در ضمن اقسام آن ممكن است:
1- شرك ذاتی ؛ یعنی، اعتقاد به مركب بودن ذات خداوند، یا اعتقاد به تعدد ذات الهی (وجود دو یا چند خدا)
2- شرك صفاتی؛ یعنی، اعتقاد به این كه صفات خدا، وجودی مستقل از ذات خداوند دارند به تعبیر دیگر مغایر با ذات و زاید بر ذات هستند.
3- شرك افعالی؛ یعنی، اعتقاد به وجود دو یا چند مؤثر مستقل در عالم هستی ؛ به گونه‏ای كه هیچ یك مقهور اراده و قدرت دیگری نباشد، یعنی، ذات یگانه الهی را تنها مؤثر مستقل در عالم هستی نداند.
یكی از بارزترین مصادیق شرك افعالی، اعتقاد به تمایز خالق شرور از خالق خیرات است. پیروان آیین مانی و برخی از پیروان زردشت، معتقدند كه خداوند فقط خیرها و نیكی‏ها را می‏آفریند و امور شر و بد به وسیله موجود و مخلوقی شریر (اهریمن) به صورت مستقل و بدوناین كه خداوند خالق نیكی‏ها بتواند دخالتی در آن داشته باشد، آفریده می‏شود.
4- شرك عملی: اگر اعمال و نیات انسان بر اساس توحید نظری و برآمده از آن نباشد انسان دچار شرك در مقام عمل می‏شود عمده‏ترین جلوه شرك عملی شرك در عبادت و پرستش است. بت پرستی و پرستش اجرام آسمانی و پدیده‏های طبیعی از بارزترین انواع شركعبادی به شمار می‏رود كه همواره در میان برخی از ملت‏ها و اقوام وجود داشته است.
شرك خفی: هر یك از اقسام توحید - اعم از نظری و عملی - دارای مراتب و درجاتی است به طور كلی توحید امری تشكیكی و دارای مراتب مختلف از جهت قوت و ضعف است به تبع توحید، شرك نیز دارای درجاتی است درخصوص توحید نظری بر اساس تفاوت فهم‏ها وادراك‏ها - از جهت عمق، ظرافت و دقت - درجات مختلفی از اعتقاد توحیدی برای افراد وجود دارد. به همین ترتیب شرك نظری نیز مراتبی دارد. گاه در بالاترین درجات است و گاه آن چنان خفیف واندك است كه از دید بسیاری از موحدان نیز مخفی می‏ماند و آنان نیز گرفتار آنهستند. اعتقاد به دو (ثنویت) یا سه (تثلیث) و یا چند اصل و مبدأ ازلی مستقل از بالاترین و آشكارترین درجات شرك نظری است این درجه از شرك، موجب خروج انسان از حوزه اسلام می‏شود اما همین شرك نظری در مراتب پایین‏تر و خفیف‏تر از دید بسیاری از مومنان نیز مخفیمی‏ماند و برخی گرفتار آن هستند. انسانی كه در برخی از مقاطع زندگی خود بر اسباب و علل طبیعی، به گونه‏ای اعتماد می‏ورزد كه در عمق ضمیر و اعتقاد خویش به كار آیی و گره گشایی استقلال آنها ایمان دارد ؛ دچار شرك نظری (از نوع شرك افعالی) شده است. این درجه از شركبا اسلام شخص سازگار است و موجب خروج او از جرگه مسلمانی نمی‏شود، هر چند از كمال ایمان می‏كاهد.
در ناحیه توحید عملی نیز مسأله به همین منوال است گاهی عمل در عالی‏ترین درجات توحیدی قرار دارد و تنها برای ذات یگانه الهی صادر می‏شود و گاه در درجات نازل‏تر و با رنگ و بوی خفیف‏تری از توحید همراه است. هم چنین شرك عملی دارای مراتب شدید و آشكارو یا مراتب خفیف و نهان است. عبادت و پرستش سنگ و چوب، حیوان ،ستاره و خورشید و به طور كلی عبادت غیر خدا از مراتب بالای شرك و از مصادیق بارز و آشكار آن است ك موجب خروج انسان از حوزه توحید و مسلمانی می‏شود البته شرك عملی درجات پایین‏تری همدارد كه موجب خروج از اسلام نیست برخی از موحدان و مسلمانان به آن گرفتار هستند در بینش اسلامی هر گونه دنیا، مال، جاه و هواپرستی، نوعی شرك عملی به شمار می‏آید ؛ زیرا كسی كه از هوای نفس پیروی می‏كند خود را بنده قرار داده و در واقع نفس خود (غیر خدا) را عبادتكرده است قرآن كریم می‏فرماید: ارایت من اتخد الهه هواه... ؛ آیا دیدی آن كسی را كه هوای نفس را معبود خود قرار داده است{M. (فرقان، آیه43؛ جائیه، آیه 23) یعنی از نظر قرآن كسی كه مطیع و خاضع هوای نفس خود باشد، عمل آن را معبود و اله خود قرار داده و آن را عبادت و پرستش كرده است. بدیهی است این مرتبه از شرك، امری است كه برخی ازمؤمنان و موحدان گرفتار آن هستند این مرتبهاز شرك، موجب خروج از حوزه یكتاپرستان نمی‏شود.
تعریف شرك خفی: مرتبه‏ای از شرك كه با توحید و اسلام شخصی قابل توجه جمع است ؛ یعنی، موجب خروج او از حوزه اسلام و مسلمانی نمی‏شود، شرك خفی نامیده می‏شود. (علامه طباطبایی، المیزان، ج 11، ص 276).قرآن كریم می‏فرماید: وما یؤمن اكثرهم بالله الاوهم مشركون ؛ ایمان نمی‏آورند اكثر مردم مگر این كه در همان حال مشرك هستند{M(یوسف، آیه 106). به فرموده قرآن حتی بیش‏تر مؤمنان نیز گرفتار شرك خفی هستند. حداقل توحید نظری و عملی - كه برای دخول در حوزه توحید و اسلام لازم می‏باشد - آن است كه انسان ذات خداوند را یكتا و بی بدیل بداند و غیر از او موجوددیگری را به عنوان واجب الوجود، خالق و مدبر عالم هستی و شایسته پرستش و عبادت نداند و با انجام مناسك خاص عبادی، به پرستش غیر خدا اشتغال نورزد. در این صورت حداقل شخص مشرك نامیده نمی‏شود لیكن این حداقل با مراتبی از شرك قابل جمع است كه تمام آنمراتب (شرك خفی) نامیده می‏شود بدین‏سان شرك خفی نیز خود دارای مراتب و درجاتی است. هر اندازه كه توحید از حداقل لازم فراتر رفته و در درجه بالاتری باشد شرك خفی نیز درجه پایین‏تری خواهد داشت و قهرا نهان‏تر خواهد بود به عنوان نمونه به درجات متفاوتی از شركخفی - در دو ناحیه شرك نظری و عملی - اشاره می‏شود:
الف) در ناحیه شرك نظری:
1- اعتقاد به زاید بودن صفات خداوند بر ذات او از بالاترین درجات شرك صفاتی است، اشاعره كه گروهی از متكلمین اسلامی هستند دچار این نوع شرك شده‏اند شرك صفاتی مسأله دقیق علمی است كه در میان عموم مردم مطرح نیست و تنها علمای علم كلام (عقاید) به آنمی‏پردازند و قهرا برخی از افراد -

لینک دانلود


ادامه مطلب
متن سوال: شرك خفی شامل چه چیزهایی می شود؟

متن پاسخ: برای روشن شدن مفهوم و معنای شرك خفی ذكر چند مطلب به عنوان مقدمه لازم است:
مقدمه اول ؛ توحید و اقسام آن: شرك، نقطه مقابل و ضد «توحید» است. توحید اعتقاد به وحدت و یگانگی و نفی كثرت و مشاركت است ؛ در حالی كه شرك اعتقاد به تعدد و مشاركت و نفی وحدت و یگانگی است. با توجه بهتقابل مفهوم «توحید» و «شرك»، شناخت مفهوم توحید و اقسام و مراتب آن ما را در فهم بهتر و دقیق‏تر مفهوم شرك و اقسام آن كمك می‏كند به همین جهت در ابتدا به تبیین معنای توحید و اقسام آن می‏پردازیم.
توحید دارای اقسامی است كه ارائه تعریفی روشن از توحید متوقف بر ذكر این اقسام است. در تقسیم ابتدایی توحید بر دو قسم است:
الف) توحید نظری یعنی، اعتقاد به یكتایی خداوند در ذات و صفات و افعال خویش بنابراین توحید نظری، دارای سه قسم است: 1- توحید ذاتی، 2- توحید صفاتی، 3- توحید افعالی.
ب) توحید عملی؛ یعنی، عمل نمودن موحدانه و به گونه‏ای كه مقتضای اعتقادات توحیدی انسان است.
در یك تقسیم بندی نیز توحید چند قسم است:
1- توحید ذاتی، اعتقاد به بساطت (مركب نبودن) و یكتایی (شریك نداشتن) ذات خداوند؛ یعنی اولاً، ذات خداوند از هر جهت بسیط است و هیچ گونه تركیبی در آن راه ندارد، ثانیا، ذات خداوند بی‏همتا است و هیچ شریك و مانندی ندارد.
2- توحید صفاتی؛ یعنی، اعتقاد به وحدت و عینیت ذات خداوند با صفات از یك سو و صفات خداوند با یكدیگر از سوی دیگر شكی نیست ذات الهی با اوصاف او (همچون علم و قدرت) تغایر مفهومی دارد خود صفات (علم، قدرت و...) نیز با یكدیگر از نظر مفهومی مغایراند.و به اصطلاح «وحدت مفهومی» ندارند ؛ اما همه این مفاهیم در خارج به وجود واحد موجودند به اصطلاح وحدت عینی و خارجی دارند بنابراین علم خدا عین قدرت او است و علم و قدرت و حیات عین هستی و ذات خداوند است و هیچ گونه تعدد و تركیبی در وجود نیست.
3- توحید افعالی؛ یعنی، اعتقاد به این كه تنها موثر حقیقی و مستقل در عالم هستی ذات خداوند است و جز او هیچ موجود دیگری فاعلیت مستقل ندارد یعنی تنها خداوند در افعال خود مستقل و از یاری و مشاركت دیگران بی نیاز است و هیچ موجودی غیر از او در افعال خودمستقل نیست و هر فعل، اثر ،تغییر و تحولی كه در عالم هستی رخ می‏دهد، در سایه فاعلیت خداوند و ناشی از قدرت و اراده او و فعل او است لاحول و لا قوه الابالله العلی العظیم
4- توحید عملی؛ یعنی، رفتار و اعمال انسان بر طبق مقتضای توحید نظری و برآمده از آن باشد. با توجه به تنوع و گستردگی رفتارهای ظاهری (اعمال خارجی) و باطنی (نیات و خواطر قلبی) انسان، روشن می‏شود كه توحید عملی، از حوزه‏ای بسیار وسیع و گسترده برخورداراست.
توحید عملی؛ یعنی، اعتقادات و باورهای توحیدی - كه توحید نظری در باب خداشناسی به انسان می‏دهد - در انگیزه‏ها، نیات و اعمال انسان مؤثر باشد و رنگ و بوی توحیدی به آن ببخشد.
مهم‏ترین جلوه توحید عملی توحید در عبادت و پرستش است یعنی تنها خداوند یگانه و بی همتا را پرستش كنیم و اعمال خود را با نیت خالص برای او انجام دهیم و در امور خود به او توكل نماییم.
مقدمه دوم؛ شرك و اقسام آن: شرك به معنای اعتقاد به تعدد و كثرت و عمل بر این اساس است. تبیین و تعریف دقیق مفهوم شرك، همانند مفهوم توحید، در ضمن اقسام آن ممكن است:
1- شرك ذاتی ؛ یعنی، اعتقاد به مركب بودن ذات خداوند، یا اعتقاد به تعدد ذات الهی (وجود دو یا چند خدا)
2- شرك صفاتی؛ یعنی، اعتقاد به این كه صفات خدا، وجودی مستقل از ذات خداوند دارند به تعبیر دیگر مغایر با ذات و زاید بر ذات هستند.
3- شرك افعالی؛ یعنی، اعتقاد به وجود دو یا چند مؤثر مستقل در عالم هستی ؛ به گونه‏ای كه هیچ یك مقهور اراده و قدرت دیگری نباشد، یعنی، ذات یگانه الهی را تنها مؤثر مستقل در عالم هستی نداند.
یكی از بارزترین مصادیق شرك افعالی، اعتقاد به تمایز خالق شرور از خالق خیرات است. پیروان آیین مانی و برخی از پیروان زردشت، معتقدند كه خداوند فقط خیرها و نیكی‏ها را می‏آفریند و امور شر و بد به وسیله موجود و مخلوقی شریر (اهریمن) به صورت مستقل و بدوناین كه خداوند خالق نیكی‏ها بتواند دخالتی در آن داشته باشد، آفریده می‏شود.
4- شرك عملی: اگر اعمال و نیات انسان بر اساس توحید نظری و برآمده از آن نباشد انسان دچار شرك در مقام عمل می‏شود عمده‏ترین جلوه شرك عملی شرك در عبادت و پرستش است. بت پرستی و پرستش اجرام آسمانی و پدیده‏های طبیعی از بارزترین انواع شركعبادی به شمار می‏رود كه همواره در میان برخی از ملت‏ها و اقوام وجود داشته است.
شرك خفی: هر یك از اقسام توحید - اعم از نظری و عملی - دارای مراتب و درجاتی است به طور كلی توحید امری تشكیكی و دارای مراتب مختلف از جهت قوت و ضعف است به تبع توحید، شرك نیز دارای درجاتی است درخصوص توحید نظری بر اساس تفاوت فهم‏ها وادراك‏ها - از جهت عمق، ظرافت و دقت - درجات مختلفی از اعتقاد توحیدی برای افراد وجود دارد. به همین ترتیب شرك نظری نیز مراتبی دارد. گاه در بالاترین درجات است و گاه آن چنان خفیف واندك است كه از دید بسیاری از موحدان نیز مخفی می‏ماند و آنان نیز گرفتار آنهستند. اعتقاد به دو (ثنویت) یا سه (تثلیث) و یا چند اصل و مبدأ ازلی مستقل از بالاترین و آشكارترین درجات شرك نظری است این درجه از شرك، موجب خروج انسان از حوزه اسلام می‏شود اما همین شرك نظری در مراتب پایین‏تر و خفیف‏تر از دید بسیاری از مومنان نیز مخفیمی‏ماند و برخی گرفتار آن هستند. انسانی كه در برخی از مقاطع زندگی خود بر اسباب و علل طبیعی، به گونه‏ای اعتماد می‏ورزد كه در عمق ضمیر و اعتقاد خویش به كار آیی و گره گشایی استقلال آنها ایمان دارد ؛ دچار شرك نظری (از نوع شرك افعالی) شده است. این درجه از شركبا اسلام شخص سازگار است و موجب خروج او از جرگه مسلمانی نمی‏شود، هر چند از كمال ایمان می‏كاهد.
در ناحیه توحید عملی نیز مسأله به همین منوال است گاهی عمل در عالی‏ترین درجات توحیدی قرار دارد و تنها برای ذات یگانه الهی صادر می‏شود و گاه در درجات نازل‏تر و با رنگ و بوی خفیف‏تری از توحید همراه است. هم چنین شرك عملی دارای مراتب شدید و آشكارو یا مراتب خفیف و نهان است. عبادت و پرستش سنگ و چوب، حیوان ،ستاره و خورشید و به طور كلی عبادت غیر خدا از مراتب بالای شرك و از مصادیق بارز و آشكار آن است ك موجب خروج انسان از حوزه توحید و مسلمانی می‏شود البته شرك عملی درجات پایین‏تری همدارد كه موجب خروج از اسلام نیست برخی از موحدان و مسلمانان به آن گرفتار هستند در بینش اسلامی هر گونه دنیا، مال، جاه و هواپرستی، نوعی شرك عملی به شمار می‏آید ؛ زیرا كسی كه از هوای نفس پیروی می‏كند خود را بنده قرار داده و در واقع نفس خود (غیر خدا) را عبادتكرده است قرآن كریم می‏فرماید: ارایت من اتخد الهه هواه... ؛ آیا دیدی آن كسی را كه هوای نفس را معبود خود قرار داده است{M. (فرقان، آیه43؛ جائیه، آیه 23) یعنی از نظر قرآن كسی كه مطیع و خاضع هوای نفس خود باشد، عمل آن را معبود و اله خود قرار داده و آن را عبادت و پرستش كرده است. بدیهی است این مرتبه از شرك، امری است كه برخی ازمؤمنان و موحدان گرفتار آن هستند این مرتبهاز شرك، موجب خروج از حوزه یكتاپرستان نمی‏شود.
تعریف شرك خفی: مرتبه‏ای از شرك كه با توحید و اسلام شخصی قابل توجه جمع است ؛ یعنی، موجب خروج او از حوزه اسلام و مسلمانی نمی‏شود، شرك خفی نامیده می‏شود. (علامه طباطبایی، المیزان، ج 11، ص 276).قرآن كریم می‏فرماید: وما یؤمن اكثرهم بالله الاوهم مشركون ؛ ایمان نمی‏آورند اكثر مردم مگر این كه در همان حال مشرك هستند{M(یوسف، آیه 106). به فرموده قرآن حتی بیش‏تر مؤمنان نیز گرفتار شرك خفی هستند. حداقل توحید نظری و عملی - كه برای دخول در حوزه توحید و اسلام لازم می‏باشد - آن است كه انسان ذات خداوند را یكتا و بی بدیل بداند و غیر از او موجوددیگری را به عنوان واجب الوجود، خالق و مدبر عالم هستی و شایسته پرستش و عبادت نداند و با انجام مناسك خاص عبادی، به پرستش غیر خدا اشتغال نورزد. در این صورت حداقل شخص مشرك نامیده نمی‏شود لیكن این حداقل با مراتبی از شرك قابل جمع است كه تمام آنمراتب (شرك خفی) نامیده می‏شود بدین‏سان شرك خفی نیز خود دارای مراتب و درجاتی است. هر اندازه كه توحید از حداقل لازم فراتر رفته و در درجه بالاتری باشد شرك خفی نیز درجه پایین‏تری خواهد داشت و قهرا نهان‏تر خواهد بود به عنوان نمونه به درجات متفاوتی از شركخفی - در دو ناحیه شرك نظری و عملی - اشاره می‏شود:
الف) در ناحیه شرك نظری:
1- اعتقاد به زاید بودن صفات خداوند بر ذات او از بالاترین درجات شرك صفاتی است، اشاعره كه گروهی از متكلمین اسلامی هستند دچار این نوع شرك شده‏اند شرك صفاتی مسأله دقیق علمی است كه در میان عموم مردم مطرح نیست و تنها علمای علم كلام (عقاید) به آنمی‏پردازند و قهرا برخی از افراد -

لینک دانلود

دسته موضوعی:شبهات,
منبع:شرك خفی شامل چه چیزهایی می شود؟,
keyword:متن سوال: شرك خفی شامل چه چیزهایی می شود؟ متن پاسخ: برای روشن شدن مفهوم و معنای شرك خفی ذكر چند مطلب به عنوان مقدمه لازم است: مقدمه اول ؛ توحید و اقسام آن: شرك,نقطه مقابل و ضد «توحید» است. توحید اعتقاد به وحدت و یگانگی و نفی كثرت و مشاركت است ؛ در حالی كه شرك اعتقاد به تعدد و مشاركت و نفی وحدت و یگانگی است. با توجه بهتقابل مفهوم «توحید» و «شرك»,شناخت مفهوم توحید و اقسام و مراتب آن ما را در فهم بهتر و دقیق‏تر مفهوم شرك و اقسام آن كمك می‏كند به همین جهت در ابتدا به تبیین معنای توحید و اقسام آن می‏پردازیم. توحید دارای اقسامی است كه ارائه تعریفی روشن از توحید متوقف بر ذكر این اقسام است. در تقسیم ابتدایی توحید بر دو قسم است: الف) توحید نظری یعنی,اعتقاد به یكتایی خداوند در ذات و صفات و افعال خویش بنابراین توحید نظری,دارای سه قسم است: 1- توحید ذاتی,2- توحید صفاتی,3- توحید افعالی. ب) توحید عملی؛ یعنی,عمل نمودن موحدانه و به گونه‏ای كه مقتضای اعتقادات توحیدی انسان است. در یك تقسیم بندی نیز توحید چند قسم است: 1- توحید ذاتی,اعتقاد به بساطت (مركب نبودن) و یكتایی (شریك نداشتن) ذات خداوند؛ یعنی اولاً,ذات خداوند از هر جهت بسیط است و هیچ گونه تركیبی در آن راه ندارد,ثانیا,ذات خداوند بی‏همتا است و هیچ شریك و مانندی ندارد. 2- توحید صفاتی؛ یعنی,اعتقاد به وحدت و عینیت ذات خداوند با صفات از یك سو و صفات خداوند با یكدیگر از سوی دیگر شكی نیست ذات الهی با اوصاف او (همچون علم و قدرت) تغایر مفهومی دارد خود صفات (علم,قدرت و...) نیز با یكدیگر از نظر مفهومی مغایراند.و به اصطلاح «وحدت مفهومی» ندارند ؛ اما همه این مفاهیم در خارج به وجود واحد موجودند به اصطلاح وحدت عینی و خارجی دارند بنابراین علم خدا عین قدرت او است و علم و قدرت و حیات عین هستی و ذات خداوند است و هیچ گونه تعدد و تركیبی در وجود نیست. 3- توحید افعالی؛ یعنی,اعتقاد به این كه تنها موثر حقیقی و مستقل در عالم هستی ذات خداوند است و جز او هیچ موجود دیگری فاعلیت مستقل ندارد یعنی تنها خداوند در افعال خود مستقل و از یاری و مشاركت دیگران بی نیاز است و هیچ موجودی غیر از او در افعال خودمستقل نیست و هر فعل,اثر,تغییر و تحولی كه در عالم هستی رخ می‏دهد,در سایه فاعلیت خداوند و ناشی از قدرت و اراده او و فعل او است لاحول و لا قوه الابالله العلی العظیم 4- توحید عملی؛ یعنی,رفتار و اعمال انسان بر طبق مقتضای توحید نظری و برآمده از آن باشد. با توجه به تنوع و گستردگی رفتارهای ظاهری (اعمال خارجی) و باطنی (نیات و خواطر قلبی) انسان,روشن می‏شود كه توحید عملی,از حوزه‏ای بسیار وسیع و گسترده برخورداراست. توحید عملی؛ یعنی,اعتقادات و باورهای توحیدی - كه توحید نظری در باب خداشناسی به انسان می‏دهد - در انگیزه‏ها,نیات و اعمال انسان مؤثر باشد و رنگ و بوی توحیدی به آن ببخشد. مهم‏ترین جلوه توحید عملی توحید در عبادت و پرستش است یعنی تنها خداوند یگانه و بی همتا را پرستش كنیم و اعمال خود را با نیت خالص برای او انجام دهیم و در امور خود به او توكل نماییم. مقدمه دوم؛ شرك و اقسام آن: شرك به معنای اعتقاد به تعدد و كثرت و عمل بر این اساس است. تبیین و تعریف دقیق مفهوم شرك,همانند مفهوم توحید,در ضمن اقسام آن ممكن است: 1- شرك ذاتی ؛ یعنی,اعتقاد به مركب بودن ذات خداوند,یا اعتقاد به تعدد ذات الهی (وجود دو یا چند خدا) 2- شرك صفاتی؛ یعنی,اعتقاد به این كه صفات خدا,وجودی مستقل از ذات خداوند دارند به تعبیر دیگر مغایر با ذات و زاید بر ذات هستند. 3- شرك افعالی؛ یعنی,اعتقاد به وجود دو یا چند مؤثر مستقل در عالم هستی ؛ به گونه‏ای كه هیچ یك مقهور اراده و قدرت دیگری نباشد,یعنی,ذات یگانه الهی را تنها مؤثر مستقل در عالم هستی نداند. یكی از بارزترین مصادیق شرك افعالی,اعتقاد به تمایز خالق شرور از خالق خیرات است. پیروان آیین مانی و برخی از پیروان زردشت,معتقدند كه خداوند فقط خیرها و نیكی‏ها را می‏آفریند و امور شر و بد به وسیله موجود و مخلوقی شریر (اهریمن) به صورت مستقل و بدوناین كه خداوند خالق نیكی‏ها بتواند دخالتی در آن داشته باشد,آفریده می‏شود. 4- شرك عملی: اگر اعمال و نیات انسان بر اساس توحید نظری و برآمده از آن نباشد انسان دچار شرك در مقام عمل می‏شود عمده‏ترین جلوه شرك عملی شرك در عبادت و پرستش است. بت پرستی و پرستش اجرام آسمانی و پدیده‏های طبیعی از بارزترین انواع شركعبادی به شمار می‏رود كه همواره در میان برخی از ملت‏ها و اقوام وجود داشته است. شرك خفی: هر یك از اقسام توحید - اعم از نظری و عملی - دارای مراتب و درجاتی است به طور كلی توحید امری تشكیكی و دارای مراتب مختلف از جهت قوت و ضعف است به تبع توحید,شرك نیز دارای درجاتی است درخصوص توحید نظری بر اساس تفاوت فهم‏ها وادراك‏ها - از جهت عمق,ظرافت و دقت - درجات مختلفی از اعتقاد توحیدی برای افراد وجود دارد. به همین ترتیب شرك نظری نیز مراتبی دارد. گاه در بالاترین درجات است و گاه آن چنان خفیف واندك است كه از دید بسیاری از موحدان نیز مخفی می‏ماند و آنان نیز گرفتار آنهستند. اعتقاد به دو (ثنویت) یا سه (تثلیث) و یا چند اصل و مبدأ ازلی مستقل از بالاترین و آشكارترین درجات شرك نظری است این درجه از شرك,موجب خروج انسان از حوزه اسلام می‏شود اما همین شرك نظری در مراتب پایین‏تر و خفیف‏تر از دید بسیاری از مومنان نیز مخفیمی‏ماند و برخی گرفتار آن هستند. انسانی كه در برخی از مقاطع زندگی خود بر اسباب و علل طبیعی,به گونه‏ای اعتماد می‏ورزد كه در عمق ضمیر و اعتقاد خویش به كار آیی و گره گشایی استقلال آنها ایمان دارد ؛ دچار شرك نظری (از نوع شرك افعالی) شده است. این درجه از شركبا اسلام شخص سازگار است و موجب خروج او از جرگه مسلمانی نمی‏شود,هر چند از كمال ایمان می‏كاهد. در ناحیه توحید عملی نیز مسأله به همین منوال است گاهی عمل در عالی‏ترین درجات توحیدی قرار دارد و تنها برای ذات یگانه الهی صادر می‏شود و گاه در درجات نازل‏تر و با رنگ و بوی خفیف‏تری از توحید همراه است. هم چنین شرك عملی دارای مراتب شدید و آشكارو یا مراتب خفیف و نهان است. عبادت و پرستش سنگ و چوب,حیوان,ستاره و خورشید و به طور كلی عبادت غیر خدا از مراتب بالای شرك و از مصادیق بارز و آشكار آن است ك موجب خروج انسان از حوزه توحید و مسلمانی می‏شود البته شرك عملی درجات پایین‏تری همدارد كه موجب خروج از اسلام نیست برخی از موحدان و مسلمانان به آن گرفتار هستند در بینش اسلامی هر گونه دنیا,مال,جاه و هواپرستی,نوعی شرك عملی به شمار می‏آید ؛ زیرا كسی كه از هوای نفس پیروی می‏كند خود را بنده قرار داده و در واقع نفس خود (غیر خدا) را عبادتكرده است قرآن كریم می‏فرماید: ارایت من اتخد الهه هواه... ؛ آیا دیدی آن كسی را كه هوای نفس را معبود خود قرار داده است{M. (فرقان,آیه43؛ جائیه,آیه 23) یعنی از نظر قرآن كسی كه مطیع و خاضع هوای نفس خود باشد,عمل آن را معبود و اله خود قرار داده و آن را عبادت و پرستش كرده است. بدیهی است این مرتبه از شرك,امری است كه برخی ازمؤمنان و موحدان گرفتار آن هستند این مرتبهاز شرك,موجب خروج از حوزه یكتاپرستان نمی‏شود. تعریف شرك خفی: مرتبه‏ای از شرك كه با توحید و اسلام شخصی قابل توجه جمع است ؛ یعنی,موجب خروج او از حوزه اسلام و مسلمانی نمی‏شود,شرك خفی نامیده می‏شود. (علامه طباطبایی,المیزان,ج 11,ص 276).قرآن كریم می‏فرماید: وما یؤمن اكثرهم بالله الاوهم مشركون ؛ ایمان نمی‏آورند اكثر مردم مگر این كه در همان حال مشرك هستند{M(یوسف,آیه 106). به فرموده قرآن حتی بیش‏تر مؤمنان نیز گرفتار شرك خفی هستند. حداقل توحید نظری و عملی - كه برای دخول در حوزه توحید و اسلام لازم می‏باشد - آن است كه انسان ذات خداوند را یكتا و بی بدیل بداند و غیر از او موجوددیگری را به عنوان واجب الوجود,خالق و مدبر عالم هستی و شایسته پرستش و عبادت نداند و با انجام مناسك خاص عبادی,به پرستش غیر خدا اشتغال نورزد. در این صورت حداقل شخص مشرك نامیده نمی‏شود لیكن این حداقل با مراتبی از شرك قابل جمع است كه تمام آنمراتب (شرك خفی) نامیده می‏شود بدین‏سان شرك خفی نیز خود دارای مراتب و درجاتی است. هر اندازه كه توحید از حداقل لازم فراتر رفته و در درجه بالاتری باشد شرك خفی نیز درجه پایین‏تری خواهد داشت و قهرا نهان‏تر خواهد بود به عنوان نمونه به درجات متفاوتی از شركخفی - در دو ناحیه شرك نظری و عملی - اشاره می‏شود: الف) در ناحیه شرك نظری: 1- اعتقاد به زاید بودن صفات خداوند بر ذات او از بالاترین درجات شرك صفاتی است,اشاعره كه گروهی از متكلمین اسلامی هستند دچار این نوع شرك شده‏اند شرك صفاتی مسأله دقیق علمی است كه در میان عموم مردم مطرح نیست و تنها علمای علم كلام (عقاید) به آنمی‏پردازند و قهرا برخی از افراد - لینک دانلود,شرك خفی شامل چه چیزهایی می شود؟,
- - -
+نظر();
 
محصولات تصادفی

منوی اصلی
خانه
قرعه کشی ایران مارکت سنتر
رهگیری ایران مارکت سنتر
گفتگو با مدیر
پیام به مدیر
RSS
Atom
 
موضوعات مطالب
شبهات
ترتیل قرآن
محصولات ایران مارکت سنتر
محصولات فروشگاه اینترنتی فروش
تصاویر مذهبی عکس مذهبی
سخنرانی مذهبی
نرم افزار مذهبی
مداحی خوانی مذهبی مرثیه خوانی و مولودی خوانی مذهبی
 
کلمات کلیدی
مداحی
محرم
پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش
ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل
سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده
 
نظر سنجی
برای چه کاری وارد وبلاگ شدید؟

 
جستجو

 
آمار
کل بازدید:
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
سایر امکانات
 


تمامی حقوق محفوظ می باشد!

www.ShiaTheme.com