تبلیغات
قران كریم - ممنوعیت انسان را حریص تر مى كند
  
 قران كریم
رفع شبهات دین و جواب به سوالات و متن نهج البلاغه و تفسیر قرآن
آخرین مطالب
معرفی سایت سئوقالبفا
ریاضت چند نوع است؟ كدام نوع جایز و كدام غیر جایز است؟
آوای كافی
عطش
ریاضتهایى كه در مكاتب غیراسلامى وجود دارد و باعث توانایى هایى در انسان مى شود، چه حكمى دارد؟
لیست کامل
 
آرشیو مطالب
هفته اول فروردین 1392
هفته اول فروردین 1390
هفته چهارم اسفند 1389
هفته سوم اسفند 1389
هفته دوم اسفند 1389
لیست کامل
 
پیوندهای روزانه
زندگی زیباست-باشگاه پرواز!
دانشگاه پیام نور قوچان
وبلاگ شخصی فرشید صفدری
سایت طنز | سرگرمی | عاشقانه | آموزشی | خنده و شادی هم میهن
دختر بانمک
لیست کامل
ارسال لینک برای تبادل لینک
 
پیوندها
بچه ایرونی
سایت شتا
سایت آموزش آیفون
قیمت و نرخ ارز بانک مرکزی
جاوید الکترونیک تعمیرات تخصصی
لیست کامل
 

ممنوعیت انسان را حریص تر مى كند

متن سوال: طـبق اصل الانسان حریصٌ على ما منع ( ممنوعیت انسان را حریص تر مى كند) حجاب و توصیه بـه كـنـترل نگاه , تشویش و التهاب را بیشتر مى كند. روی همین اصل است كه بعضى متدینان با مشاهده یك زن بد حجاب احـسـاس شـهـوت پـیـدا مـى كـنند در حالیكه مردم عادى با دیدن زنان نیمه عریان هم تحریك نمى شوند:

متن پاسخ: عـلامه سید محمد حسین فضل اللّه در میزگردى در پاسخ به این سئوال چنین ابراز عقیده كرده اند : « این اصل نسبت به فكر و اندیشه صادق است یعنى فكر و اندیشه رانمى توان كتمان كرد بلكه پنهان ساختن آن آدمى را كنجكاوتر مى كند تا از آن مطلع گردد , اما حجاب چنین وضعیتى ندارد . زیـرا اگـر زن حـجاب را آنگونه كه دین گفته ،نه بیشتر و نه كمتر , مراعات كند باعث التهاب و آزمندى نخواهد شد . اگـر درب خـانـه یـا گـاو صـنـدوق نـیمه باز باشد دیگران مى خواهند بدانند داخل آن چیست و دزدان نیز به طمع مى افتند. ولى اگر بسته باشد چنین هوس و طمعى در دیگران پدید نمى آید . »
بـر این پاسخ باید افزود كه چادر ملاك و معیار حجاب شرعى نیست تا با نقد آن اصل حجاب را زیر سئوال بریم. ثانیا: بعضى از توصیه هاى احتیاطى در رساله هاى عملیه را نباید به حساب دین گذارد .زیرا به گفته شهید مطهرى خیلى از این احتیاط ها عدم الفتوا است. یعنى فقیه دلیلى بر ممنوعیت نـداشـتـه ولى از بیم آنكه مبادا مردم مرتكب گناه شوند مساله را به صورت احتیاط واجب مطرح كـرده اسـت .براى مثال نوشته اند بنابر احتیاط واجب به طور عادى هم به صورت نامحرم نمى توان نگاه كرد در حالیكه در داد و ستد و برخوردهاى اجتماعى چاره اى از نگاه به مخاطب نیست . مـتـدیـنـان در داد و ستد و برخوردهاى اجتماعى نیز چشم به زیر مى اندازند و از نگاه به مخاطب احساس گناه مى كنند و رفته رفته در برخورد با نامحرم تشویش و اضطراب پیدا مى كنند .هـمـیـن تـوصـیـه هاى احتیاطى،متدینان را تا حدى از وضع طبیعى خارج نموده و ایجاد التهاب مـى كـنـد. امـا باید با شهامت گفت احتیاط هائى كه دین را مضیق تر از كتاب و سنت معرفى كند، ربطى به دین ندارد .
عـالـمـان دیـنى نیز نباید از خدا و رسول جلوتر بیفتند [ یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدى اللّه و رسـولـه و اتـقـوا اللّه ان اللّه سـمـیع علیم ( آیه 1 - حجرات )] قرآن به صراحت چهره را از دستور حجاب , استثنا مى كند . روایات معتبر زیادى جمله ( ما ظهر منها ) درسوره نور را به لباس تفسیر كرده اند . بر این اساس زنان مى توانند بدون آنكه صورت خود را بپوشانند و بدون آنكه خود را زیر چادرى بلند و فراخ مخفى كنند رفت و آمد كنند . نیز در سوره نور خداوند مى فرماید زنان سالخورده مى توانند بدون حجاب رفت و آمد كنند. خلاصه آنـكه دستور شریعت در مسئله حجاب كاملا معقول و معتدل است و این افراط و تفریط هاست كه موجب التهاب و تشویش مى شود .
ادامه مطلب
متن سوال: طـبق اصل الانسان حریصٌ على ما منع ( ممنوعیت انسان را حریص تر مى كند) حجاب و توصیه بـه كـنـترل نگاه , تشویش و التهاب را بیشتر مى كند. روی همین اصل است كه بعضى متدینان با مشاهده یك زن بد حجاب احـسـاس شـهـوت پـیـدا مـى كـنند در حالیكه مردم عادى با دیدن زنان نیمه عریان هم تحریك نمى شوند:

متن پاسخ: عـلامه سید محمد حسین فضل اللّه در میزگردى در پاسخ به این سئوال چنین ابراز عقیده كرده اند : « این اصل نسبت به فكر و اندیشه صادق است یعنى فكر و اندیشه رانمى توان كتمان كرد بلكه پنهان ساختن آن آدمى را كنجكاوتر مى كند تا از آن مطلع گردد , اما حجاب چنین وضعیتى ندارد . زیـرا اگـر زن حـجاب را آنگونه كه دین گفته ،نه بیشتر و نه كمتر , مراعات كند باعث التهاب و آزمندى نخواهد شد . اگـر درب خـانـه یـا گـاو صـنـدوق نـیمه باز باشد دیگران مى خواهند بدانند داخل آن چیست و دزدان نیز به طمع مى افتند. ولى اگر بسته باشد چنین هوس و طمعى در دیگران پدید نمى آید . »
بـر این پاسخ باید افزود كه چادر ملاك و معیار حجاب شرعى نیست تا با نقد آن اصل حجاب را زیر سئوال بریم. ثانیا: بعضى از توصیه هاى احتیاطى در رساله هاى عملیه را نباید به حساب دین گذارد .زیرا به گفته شهید مطهرى خیلى از این احتیاط ها عدم الفتوا است. یعنى فقیه دلیلى بر ممنوعیت نـداشـتـه ولى از بیم آنكه مبادا مردم مرتكب گناه شوند مساله را به صورت احتیاط واجب مطرح كـرده اسـت .براى مثال نوشته اند بنابر احتیاط واجب به طور عادى هم به صورت نامحرم نمى توان نگاه كرد در حالیكه در داد و ستد و برخوردهاى اجتماعى چاره اى از نگاه به مخاطب نیست . مـتـدیـنـان در داد و ستد و برخوردهاى اجتماعى نیز چشم به زیر مى اندازند و از نگاه به مخاطب احساس گناه مى كنند و رفته رفته در برخورد با نامحرم تشویش و اضطراب پیدا مى كنند .هـمـیـن تـوصـیـه هاى احتیاطى،متدینان را تا حدى از وضع طبیعى خارج نموده و ایجاد التهاب مـى كـنـد. امـا باید با شهامت گفت احتیاط هائى كه دین را مضیق تر از كتاب و سنت معرفى كند، ربطى به دین ندارد .
عـالـمـان دیـنى نیز نباید از خدا و رسول جلوتر بیفتند [ یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدى اللّه و رسـولـه و اتـقـوا اللّه ان اللّه سـمـیع علیم ( آیه 1 - حجرات )] قرآن به صراحت چهره را از دستور حجاب , استثنا مى كند . روایات معتبر زیادى جمله ( ما ظهر منها ) درسوره نور را به لباس تفسیر كرده اند . بر این اساس زنان مى توانند بدون آنكه صورت خود را بپوشانند و بدون آنكه خود را زیر چادرى بلند و فراخ مخفى كنند رفت و آمد كنند . نیز در سوره نور خداوند مى فرماید زنان سالخورده مى توانند بدون حجاب رفت و آمد كنند. خلاصه آنـكه دستور شریعت در مسئله حجاب كاملا معقول و معتدل است و این افراط و تفریط هاست كه موجب التهاب و تشویش مى شود .
دسته موضوعی:شبهات,
منبع:ممنوعیت انسان را حریص تر مى كند,
keyword:متن سوال: طـبق اصل الانسان حریصٌ على ما منع ( ممنوعیت انسان را حریص تر مى كند) حجاب و توصیه بـه كـنـترل نگاه,تشویش و التهاب را بیشتر مى كند. روی همین اصل است كه بعضى متدینان با مشاهده یك زن بد حجاب احـسـاس شـهـوت پـیـدا مـى كـنند در حالیكه مردم عادى با دیدن زنان نیمه عریان هم تحریك نمى شوند: متن پاسخ: عـلامه سید محمد حسین فضل اللّه در میزگردى در پاسخ به این سئوال چنین ابراز عقیده كرده اند : « این اصل نسبت به فكر و اندیشه صادق است یعنى فكر و اندیشه رانمى توان كتمان كرد بلكه پنهان ساختن آن آدمى را كنجكاوتر مى كند تا از آن مطلع گردد,اما حجاب چنین وضعیتى ندارد . زیـرا اگـر زن حـجاب را آنگونه كه دین گفته,نه بیشتر و نه كمتر,مراعات كند باعث التهاب و آزمندى نخواهد شد . اگـر درب خـانـه یـا گـاو صـنـدوق نـیمه باز باشد دیگران مى خواهند بدانند داخل آن چیست و دزدان نیز به طمع مى افتند. ولى اگر بسته باشد چنین هوس و طمعى در دیگران پدید نمى آید . » بـر این پاسخ باید افزود كه چادر ملاك و معیار حجاب شرعى نیست تا با نقد آن اصل حجاب را زیر سئوال بریم. ثانیا: بعضى از توصیه هاى احتیاطى در رساله هاى عملیه را نباید به حساب دین گذارد .زیرا به گفته شهید مطهرى خیلى از این احتیاط ها عدم الفتوا است. یعنى فقیه دلیلى بر ممنوعیت نـداشـتـه ولى از بیم آنكه مبادا مردم مرتكب گناه شوند مساله را به صورت احتیاط واجب مطرح كـرده اسـت .براى مثال نوشته اند بنابر احتیاط واجب به طور عادى هم به صورت نامحرم نمى توان نگاه كرد در حالیكه در داد و ستد و برخوردهاى اجتماعى چاره اى از نگاه به مخاطب نیست . مـتـدیـنـان در داد و ستد و برخوردهاى اجتماعى نیز چشم به زیر مى اندازند و از نگاه به مخاطب احساس گناه مى كنند و رفته رفته در برخورد با نامحرم تشویش و اضطراب پیدا مى كنند .هـمـیـن تـوصـیـه هاى احتیاطى,متدینان را تا حدى از وضع طبیعى خارج نموده و ایجاد التهاب مـى كـنـد. امـا باید با شهامت گفت احتیاط هائى كه دین را مضیق تر از كتاب و سنت معرفى كند,ربطى به دین ندارد . عـالـمـان دیـنى نیز نباید از خدا و رسول جلوتر بیفتند [ یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدى اللّه و رسـولـه و اتـقـوا اللّه ان اللّه سـمـیع علیم ( آیه 1 - حجرات )] قرآن به صراحت چهره را از دستور حجاب,استثنا مى كند . روایات معتبر زیادى جمله ( ما ظهر منها ) درسوره نور را به لباس تفسیر كرده اند . بر این اساس زنان مى توانند بدون آنكه صورت خود را بپوشانند و بدون آنكه خود را زیر چادرى بلند و فراخ مخفى كنند رفت و آمد كنند . نیز در سوره نور خداوند مى فرماید زنان سالخورده مى توانند بدون حجاب رفت و آمد كنند. خلاصه آنـكه دستور شریعت در مسئله حجاب كاملا معقول و معتدل است و این افراط و تفریط هاست كه موجب التهاب و تشویش مى شود .,ممنوعیت انسان را حریص تر مى كند,
- - -
+نظر();
 
محصولات تصادفی

منوی اصلی
خانه
قرعه کشی ایران مارکت سنتر
رهگیری ایران مارکت سنتر
گفتگو با مدیر
پیام به مدیر
RSS
Atom
 
موضوعات مطالب
شبهات
ترتیل قرآن
محصولات ایران مارکت سنتر
محصولات فروشگاه اینترنتی فروش
تصاویر مذهبی عکس مذهبی
سخنرانی مذهبی
نرم افزار مذهبی
مداحی خوانی مذهبی مرثیه خوانی و مولودی خوانی مذهبی
 
کلمات کلیدی
سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده
محرم
ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل
پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش
مداحی
 
نظر سنجی
برای چه کاری وارد وبلاگ شدید؟

 
جستجو

 
آمار
کل بازدید:
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
سایر امکانات
 


تمامی حقوق محفوظ می باشد!

www.ShiaTheme.com